Identiteitsvorming

Identiteitsvorming

Het proces van identiteitsvorming na de bekering.

Wanneer iemand zich heeft bekeerd tot de islam ontvangt deze persoon in eerste instantie vaak velerlei complimenten. De gemeenschap is blij met hem (of haar uiteraard) en hoe extremer de levensstijl van de bekeerling voordat hij de islam aannam, hoe mooier het lijkt te zijn. Het is echter al vrij snel na, of zelfs voorafgaand aan, het toetreden tot de islam dat de bekeerling overspoelt dreigt te worden met een breed scala aan adviezen.

Hierbij zou ik graag verschil willen maken tussen een tweetal soorten van advies. De eerste soort is het soort adviezen die gericht zijn op het praktiseren van de islam in het algemeen. Het advies is veelal om alles maar vooral rustig aan te doen en jezelf niet te overladen met daden van aanbidding. De ondergrens kan hierbij soms dermate vervagen dat (bijvoorbeeld) deelname aan de ramadan een volledig vrijwillige bezigheid lijkt te zijn geworden.

Lees verder ...