Khutba 12 - Ichlaas (2)

Khutba 12 - Ichlaas (2)

Beste broeders en zusters,

 

Ik zal de khoetba van vandaag beginnen met een definitie van al-ichlaas.

 

Schrijver van Menazil zegt: “Het zuiveren van de daad van alle gebreken.”

 

Dus iemand met al-ichlaas mengt de slechtheden van zijn nafs (eigen ik) niet met zijn daad van aanbidding. Deze slechtheden van de nafs kunnen zijn:

 

 • de wens om in de harten van de mensen te komen,

 • hun lof willen,

 • bang zijn voor hun berisping (kritiek),

 • de wens dat zij hem loven (verhogen),

 • hun geld wensen,

 • hun dienst en liefde willen,

 • dat zij zijn wensen nakomen

   

  … of andere gebreken en vuil van zijn nafs. De gezamenlijke punt is dat men met zijn daad iemand of iets anders wenst dan Allah.

   

  Beste mensen,

   

  Ichlaas heeft een zeer belangrijke status bij Allah. Een kleine daad ter grootte van een korreltje in de ogen van de mensen wordt met ichlaas zo groot als een berg bij Allah. Denk aan het verhaaltje van de vrouw die een hond water geeft.

   

  En een grote daad ter grootte van een berg in de ogen van mensen, maar dan zonder ichlaas, heeft niet eens de waarde van een korreltje bij Allah.

   

  Het is overgeleverd van Aboe Hoerairah: Ik heb de Boodschapper van Allah  horen zeggen:

  “De eerste onder de mensen tegen wie het oordeel wordt uitgesproken op de Dag der Opstanding zal een man zijn, die als martelaar gestorven is. Hij zal voor Allah geleid worden en Allah zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen.( De Almachtige)zal dan zeggen:”En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal dan zeggen:”Ik heb voor U gevochten tot ik als martelaar stierf”. Allah zal dan zeggen: “Je hebt gelogen. Je vocht slechts zodat er(van jou) gezegd zou worden: “Hij is moedig”. “En zo werd het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht voort gesleurd wordt, tot hij in de hel geworpen wordt.

   

  Dan zal er een man komen, die (religieuze) kennis heeft vergaard en onderwezen en die gewend was om de Qor’aan te reciteren. Hij zal voor Allah gebracht worden en Die zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen. (De Almachtige) zal zeggen: “En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal antwoorden:”Ik heb (religieuze) kennis vergaard en ik onderwees deze en ik heb voor U de Qor’aan gereciteerd. Hij zal zeggen:”Je liegt. Je hebt alleen (religieuze) kennis vergaard, zodat er (van jou) gezegd zou worden:”Hij is een geleerde, en je hebt de Qor’aan gelezen zodat er (van jou) gezegd zou worden: “Hij is een reciteur.” En zo wordt het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.

  Dan komt er een man, die Allah rijk heeft gemaakt en aan wie Hij allerlei soorten weelde heeft gegeven. Hij zal voor Allah geleid worden en Hij zal hem Zijn gunsten tonen, die hij zal erkennen.( De Almachtige) zal zeggen:”En wat heb jij ermee gedaan?” Hij zal zeggen.”Ik heb geen gelegenheid voorbij laten gaan, om geld uit te geven omwille van Uw zaak zoals U dat wenste.” Hij zal zeggen: “Je liegt. Je hebt dat alleen maar gedaan opdat men zou zeggen: “Hij is vrijgevig.”En zo is het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.” (
  Overgeleverd door Moeslim.)

   

  Tijdens de vorige khoetba had ik jullie enkele voordelen van al-ichlaas verteld:

   

 • Ichlâs is reden voor vergiffenis

 • Ichlâs verwijdert fitnah (zonde willen plegen) uit het hart

   

  Vandaag zal ik jullie nog enkele voordelen vertellen van al-ichlaas.

   

  Ichlâs is de reden voor vermeerdering van de hasanât (beloningen)

   

  Een daad kan klein of simpel zijn (uiterlijk), maar ichlâs in de daad van aanbidding kan de hasanât (beloning) vermeerderen. Allah (subhanehu ve te’ala) zegt:

   

  والله يضاعف لمن يشاء

   

  Ibn Kesir zegt over deze ayah: volgens de graad van de ichlâs in zijn daad.

   

  الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف رواه البخاري(6491)

   

  Profeet van Allah (aleyhisselati vesselam) zegt: Hasanât (beloning) wordt vermenigvuldigd van 10 maal tot zevenhonderd maal. (Boecharie)

   

  قال ابن رجب في جامع العلوم (2/316):

  (ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام ، وبكمال وقوة الإخلاص في ذلك العمل)اهـ

   

  Ibnoe Radjab zegt in zijn Djamie’oel Oeloem: Vermenigvuldiging van de beloning, is volgens de volmaaktheid van de Islam van deze mens en de volmaaktheid van zijn ichlâs in zijn daad.

   

  Er daalt barakah op uitspraken met ichlâs

   

  Wanneer degenen die de mensen raad geeft en nasihah (predikt), oprecht is en ichlaas in zijn woorden zit, dan geeft Allah barakah aan zijn woorden en laat Hij zijn woorden accepteren door de mensen. Dit wordt ook als waarheid bevestigd onder de mensen. Allah heeft de harten zo geschapen dat ze worden beïnvloed door woorden met ichlâs.

   

  :"إذا تبايع المتبايعان ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما" رواه الشيخان.

   

  Wanneer de verkoper en koper oprecht zijn en de eigenschappen van de koopwaar (goederen) verklaren zal in hun ticarah (handel) barakah zitten, wanneer er gelogen wordt en de gebreken van de koopwaar niet worden verteld heeft de ticarah (handel) geen barakah. (Moesliem, Buyoe 11)

   

  Wanneer twee handelaars de waarheid vertellen in hun handel, zal hun handel met barakah zijn. (Boecharie, Moesliem)

   

  Denk eens na! Als Allah de wereldse handel barakah geeft, hoe groot en geweldig zal de barakah zijn in een handel dat te maken heeft met het hiernamaals (dawah).

   

  Bij deze vraag ik Allah om ons te begunstigen met al-ichlaas.

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”