Khutba 43 - tijd is hasanaat

Khutba 43 - tijd is hasanaat

Beste jongens en meiden, broeders en zusters,

Ik heb deze korte lezing de volgende titel gegeven: “Tijd is Hasanaat”. Deze titel heb ik afgeleid van de welbekende gezegde: Tijd is geld. De reden hiervoor kan ik als volgt uitleggen: Veel mensen in de maatschappij waarin wij ons bevinden schenken veel aandacht aan geld. Zij zijn in staat veel op te offeren om aan geld te komen. Ze weten dat geld te verkrijgen is wanneer de tijdseenheden goed benut worden. Daarom zie je dat deze mensen heel zuinig en stipt omgaan met tijd. Deze gedachte heeft ook invloed op hun gedragingen. Kijk hoe deze mensen intensief werken, kijk hoe zij stipt zijn in het nakomen van de afspraken, kijk hoe zij stipt zijn met hun vergaderingen en bijeenkomsten. Ze beginnen op tijd en eindigen op tijd. Kan ook niet anders wanneer zij geloven in “Tijd is geld”. Deze mentaliteit heeft er voor gezorgd dat een klein land als Nederland behoort tot de rijkste landen van de wereld.

De geschiedenis leert ons dat onze voorgangers niet alleen de rijkste van de wereld waren, maar zij waren ook de stichters van de rijkste beschaving; met haar normen en waarden; haar moraal, cultuur, haar rechtvaardigheid etc. De aarde heeft nooit in haar geschiedenis een soortgelijk beschaving gekend.

Waarom is het hen gelukt en lukt het ons niet? Wij hebben het zelfde geloof; wij hebben het zelfde boek; wij hebben de zelfde bronnen. Dus daar licht het niet aan! Zij hadden een motto, dat hen liet bewegen. En dat motto luidde als volgt; tijd is hasanaat, tijd is al-Djannah, tijd is het Welbehagen van Allah. En zo hadden zij op een korte tijd de beste beschaving op de aarde gebouwd.

Geld is vergankelijk, maar omdat het wat nut heeft in dit wereldse leven zijn er mensen geweest die veel opgeofferd hebben voor geld. Hasanaat daartegen over is niet vergankelijk. Het werpt haar vruchten af in dit wereldse leven maar vooral in het hiernamaals. Eeuwig leven. Is het niet begrijpelijk dat opoffering voor hasanaat meer zal opleveren dan opoffering voor geld? Zo zien wij dat deze wereld mannen heeft gekend die dit goed begrepen hadden…

Uitspraak Napoleon:

نابليون دنش بيلير قال 'هؤلاء فتحوا نصف العالم في نصف قرن' كيف هذا؟!

Hoe is het mogelijk dat zij in een halve eeuw de halve wereld hebben veroverd?

Van Afrika tot aan Azarbaydjan…

Mohammed al-Faatih, die Constantinopel heroverde, was pas 23 jaar.

En Saad ibn-Moeaad bekeerde zich op zijn 30e tot de islaam en stierf op zijn 37e. Hij had in die zeven jaar zoveel voor de islaam gedaan, dat de Profeet Mohammed (vzmh) na zijn dood zei:

اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ

“De troon van de Barmhartige trilde door de dood van Saad. Zeventigduizend engelen zijn neergedaald om de begrafenis van Saad bij te wonen. Deze engelen zijn nooit eerder neergedaald.”

Imam An-Nawwawi heeft 500 boeken gepubliceerd, waaronder het boek ‘Tuinen der oprechten’. Hij is op 40-jarige leeftijd gestorven en is nooit getrouwd. Ook hij at niets en sliep niet totdat hij omviel van vermoeidheid. Zijn moeder voedde hem terwijl hij aan het schrijven was, om zo geen tijd te verspillen.

Dus je kunt je voorstellen hoe de dagindeling van deze mensen was! Maar dit vond allemaal plaats in een tijd dat de gemeenschap het belang van tijd goed begreep.

Als we kijken naar de Oemmah van vandaag dan zien wij dat zij heel slecht omgaat met de tijd. Ik zal een aantal voorbeelden geven van hoe de moslimgemeenschap tegenwoordig haar tijd doorbrengt:

  • Jongeren die tot twaalf of één uur in de middag slapen, en o wee wie er wakker wordt gemaakt!
  • Jongeren die hun tijd verspillen aan het voor de spiegel staan, of aan het winkelen. Is televisie kijken en winkelen je enige missie in deze wereld? Waarom neem je geen tijd voor een taalcursus of voor het lezen van een nuttig boek? Waarom neem je geen tijd voor vrijwilligerswerk? Zijn de volgelingen van de Profeet Mohammed echt zo oppervlakkig geworden?
  • Tijd gaat verloren aan zinloze gesprekken, bellen/chatten tot midden in de nacht, door jongens en meisjes onderling.

Dit is om te huilen. Dit is een ramp. Dit is hartverscheurend.

Het is aan de mensen van kennis en de doeaat om dit onderwerp naar voren te halen. De khoetaba om te preken over dit onderwerp. De jeugd van de oemmah moet wakker geschud worden. De waarde van de tijd, tijdsbesef moet bijgebracht worden. De mensheid zit in een diep dal en wilt gered worden. En Islam is het enige geloof die de problemen van de moderne wereld kan oplossen. Niet alleen de moslims geloven hierin maar ook de oprechte niet moslims!

Sir George Bernard Shaw: “Indien een Godsdienst de kans heeft om over Engeland te regeren, neen (zelfs) Europa, binnen de volgende honderd jaren dan kan het Islam zijn. Ik heb altijd de Godsdienst van Mohammed in hoge schatting gehouden wegens zijn fantastische levenskracht… Het is de enige Godsdienst die volgens mij de capaciteit bezit om de veranderende fases van het bestaan te assimileren en zichzelf aantrekkelijk kan voorstellen in iedere tijd. Ik heb hem bestudeerd – de fantastische man – en in mijn mening moet hij in plaats van de anti-Christus, de Redder van de mensheid worden genoemd… Ik geloof dat indien een man zoals hem de dictatuur van de moderne wereld zou aannemen, hij zou slagen in het oplossen van de (huidige) problemen, in een zin dat het de veel nodige vrede en geluk zou brengen: Ik heb over het geloof van Mohammed geprofeteerd dat het aanvaardbaar voor het Europa van morgen zal zijn net zoals het aanvaardbaar begint te worden voor het Europa van vandaag.” (“The Genuine Islam”, Vol. 1, No. 8)

Waar zijn de jongeren van deze Oemmah waar de hele wereld op zit te wachten?! De jongeren zullen het werk moeten verrichten! Onze jongeren zullen donkere wereld moeten verlichten!

Korte beschrijving waarde tijd.

Allah zweert in de edele Qor’aan bij belangrijke feiten. En als Allah bij iets zweert, dan gaat het om zeer waardevolle dingen.

 

De Koran en de Soennah hebben aandacht besteed aan de tijd op verschillende plaatsen. Zo heeft Allah aan het begin van vele soerah’s gezworen op tijdsmomenten zoals de nacht, de dag, de ochtend, de middag, de namiddag…

 

و الضحى و الليل

“Bij het ochtendlicht”

و الفجر و ليال عشر

“Bij de dageraad”

و العصر إن الإنسان لفي خسر

“Bij de tijd”

والليل إذا يغشى, والنهار إذا تجلى

“Bij de nacht wanneer hij bedekt. Bij de dag wanneer hij beschijnt.”

 

Hiermee wil Allah ons laten zien dat Hij zweert bij iets waardevols, waarmee Hij ons heeft begunstigd. Maar de meeste mensen zijn zich niet bewust van deze gunst…

"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؛ الصحة، والفراغ" رواه البخاري

“Veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd.”

Als we naar alle islamitische rituelen kijken (zoals het gebed, het vasten van de maand ramadaan, de bedevaart), dan zien we dat ze allemaal verbonden zijn aan een bepaald.

Profeet Mohammed vrede zij met hem werd gevraagd: “Profeet van Allah, wat is het beste dat een persoon kan doen?” De Profeet (vzzmh) antwoordde: “Het gebed op zijn vastgestelde tijd verrichten.”

Dit geldt ook voor de vastenmaand ramadaan. Deze staat in verband met het aanbreken van de nieuwe maan. Een groot aantal metgezellen hebben overgeleverd dat de Profeet zei: “Vast wanneer je de nieuwe maan ziet…”

 

Allah zegt over de bedevaart: “De maanden van de bedevaart zijn bekend.” (Soerah al Baqarah: 197)

 

Allah brengt al deze vormen van aanbidding niet zomaar in verband met tijd. Hij wil daarmee de aandacht van de islamitische gemeenschap op het belang van tijd richten.

 

Een broeder in de Islam verteld…

 

Ik had een afspraak met iemand uit het Westen. Ik kwam een kwartier te laat. Deze persoon had al enige kennis van de islaam, omdat hij zich erin had verdiept. Toen ik aankwam, vroeg hij aan mij of ik mijn gebeden verrichte, waarop ik ’ja’ antwoordde.Daarna vroeg hij of ik de bedevaart naar Mekka had verricht, en of ik in de maand ramadaan vast, daarop antwoordde ik weer met ‘ja’. Vervolgens vroeg hij of ik het vrijdagsgebed op tijd verrichtte en ook die vraag beantwoordde ik met ‘ja’. Waarop hij tegen me zei: “Grappig hoor, het gedrag van de moslims: hun geloof draagt hen iets op, maar zij beseffen het niet.”

Ik schaamde me, ik had het gevoel dat hij tegen me zei dat ik helemaal niet gelovig ben. Ik besef het belang van tijd niet, dus moet ik mezelf niet wijs maken dat ik echt een praktiserende moslim ben. Zo kwam ik erachter dat de islaam ons werkelijk beveelt om geen tijd te verspillen.

 

2e deel van de Khoetba

 

“Bismillah. Alhamdoelillah. Wa’ssalatoe wa’ssalamoe a’la men la nabiyya ba’deh.”

 

De vrome voorgangers en de tijd

Onze voorgangers waren erg uit op hun tijd en streefden zij er om ter meeste naar om hun tijd zo goed mogelijk te benutten. En zo hadden zij een beschaving opgebouwd dat geen gelijkenissen heeft gekend in deze wereld. De motto van hun leven, die afgeleid is uit hun leven, luidde als volgt: “Tijd is hasanaat.”

Hieronder enkele uitspraken die de mentaliteit van onze voorgangers, betreft de tijdsomgang, weerspiegelen:

وقال رجل لعامر بن قيس: قف أكلمك، فقال له: أوقف الشمس

Iemand vroeg aan ‘Aamir b. ‘Abd Qays om eventjes te praten, waarop hij zei: “Hou de zon tegen, dan zal ik met jou praten.”

قال الحسن : " يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك

 

Hasan zei: “O Kind van Adam, jij bestaat alleen uit dagen, als een dag verleden tijd wordt, dan is een deel van jou verleden tijd.”

 

وقال : "الدنيا ثلاثة أيام : أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غداً فلعلّك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه" .

 

En hij zei: “De wereld bestaat uit drie dagen: Gisteren; die is met alles daarin verleden tijd geworden. En morgen; misschien zal je het niet bereiken. Maar vandaag; die is van jou; dus verricht daarin goede daden.”

 

وقال ابن القيم : إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها

 

Ibnoe’l Kayyim zei: “Het verloren gaan van de tijd is erger dan de dood. Want het verloren tijd verbreekt jouw relatie met Allah en het hiernamaals en de dood verbreekt slechts jouw relatie met de wereld en haar inwoners.”

 

وكان الخليل بن أحمد يقول: أثقل الساعات علي: ساعة آكل فيها

Khalil bin Ahmed zei: “Het zwaarste uur voor mij is het uur waarin ik eet.”

 

Ibn-Aqiel zei: “Ik heb een andere eetgewoonte dan de meesten van jullie.” Toen werd hem gevraagd: “Hoe eet jij dan?” Hij antwoordde: “Ik doe water bij het brood, zodat het een papje wordt, om mijn tijd niet te verspillen.”

 

Al-Mohasibi zei: “Bij Allah, als de tijd met geld kon worden gekocht, dan had ik al mijn geld uitgegeven om tijd ten dienste van de islaam en de moslims te kopen.” Er werd hem gevraagd van wie hij tijd zou kopen, waarop hij antwoordde: “Van de doellozen.”

 

Tot slot…

 

Als de islamitische gemeenschap zich niet bewust is van het belang van haar bezit, de tijd dus, dan zal ze nooit uitgroeien tot een belangrijke wereldbeschaving dat op eigen benen kan staan.

Wij als individuen moeten ergens beginnen. Laten wij eerst beginnen met het goed benutten van onze minuten. Wat kunnen wij doen in één minuut?

In één minuut kan je ongeveer een bladzijde uit de koran lezen…

In één minuut kan je je ouders bellen en je liefde en respect uiten waardoor zij smeekbedes voor jou gaan verrichten ( en zoals jullie weten worden de smeekbeden van de ouders verhoord)…

In één minuut kan je honderd maal om vergiffenis vragen…

In één minuut kan je een smeekbede verrichten…

In één minuut kan je gemakkelijk drie maal soerah al-Ihlas reciteren (en dat is gelijk aan de gehele Koran…

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”