Khutba 46 - De Correcte Hidjab

Khutba 46 - De Correcte Hidjab

Beste broeders en zusters,

 

Vandaag zal ik mij vooral richten tot de zusters. Bij deze vraag ik de broeders geduldig te zijn. Dit, omdat het onderwerp dat ik zal behandelen niet direct te maken heeft met de broeders. Uiteraard kunnen zij het wel overdragen aan zusters in hun familie en omgeving. Het werken is aan ons en het succes komt van Allah.

 

Een ieder van ons kent wel het beeld van twee moslima’s die samen over straat lopen; de één draagt een lange hoofddoek en een lange jas, de ander draagt een korte leren jas met daaronder een strakke spijkerbroek. Haar haar wappert uitdagend in de wind of ze heeft een gekleurde kort doekje op haar hoofd en haar gezicht is zorgvuldig opgemaakt.

 

Mensen die weinig of geen kennis van de Islam hebben, zullen zich verbazen bij deze aanblik: “Hoe is het mogelijk dat twee mensen, die ogenschijnlijk dezelfde dien (geloof) belijden zoveel uiterlijke verschillen vertonen?”

 

En menigeen zal zich het volgende afvragen: “Is de dame die een lange hoofddoek en een lange jas draagt te extreem in het praktiseren van haar geloof of is de dame met de strakke spijkerbroek en het korte doekje op haar hoofd nalatend in datgene wat ze (binnen haar geloof) zou moeten doen?”

 

Voordat we de feiten bespreken, die leiden tot deze tweedelige afspiegeling, zullen we eerst de belangrijkste vraag beantwoorden: Is een hoofddoek noodzakelijk voor een moslimvrouw, en hoe hoort een vrouw zich in de Islam (dwz. in overeenstemming met de Qoran en de Soennah) te kleden?


De kleding die in het openbaar wordt gedragen moet het gehele lichaam bedekken, behalve wat specifiek wordt uitgesloten (het gezicht en de twee handen), gebaseerd op de volgende aya uit de Qoran:

 

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.......

 

En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar mag zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen…”(soerat an-Noer:31)

Het woord 'goemoer' (meervoud van gimaar), in deze aya, verwijst naar een kleed welke het hoofd, haar, nek en boezem bedekt.


Imaam AI-Qoertoebi legt uit: “In het verleden waren vrouwen gewend hun hoofden te bedekken met al-gimaar, waarbij zij de einden hiervan over hun ruggen gooiden. Dit liet de nek en het bovenste deel van de borst bloot, op de manier van de Christenen. Toen beval Allah hen die delen te bedekken met de gimaar.”

In deze aya wordt gesproken over de vrouw die haar schoonheid niet mag tonen, behalve wat ervan zichtbaar mag zijn. De profeet heeft dit als volgt verduidelijkt:

Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat Aisha zei: 'Asma, de dochter van
Abu Bakr droeg een dunne jurk, dus de profeet draaide zich van haar weg en zei:
"0 Asma, wanneer een vrouw de leeftijd van haar menstruatie bereikt mag geen deel van haar lichaam gezien worden, behalve dit en hij wees naar zijn gezicht en handen.”

Verder zegt Allah in Zijn Boek:

 

يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّقُلْلِأَزْوَاجِكَوَبَنَاتِكَوَنِسَاءِالْمُؤْمِنِينَيُدْنِينَعَلَيْهِنَّمِنْجَلَابِيبِهِنَّذَلِكَأَدْنَىأَنْيُعْرَفْنَفَلَايُؤْذَيْنَوَكَانَاللَّهُغَفُورًا

 

“O Profeet, zeg tegen jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (djilbaab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is vergevingsgezind, meest Barmhartig.” (al-Ahzaab 33:59)

 

Deze ayah beveelt de moslimvrouwen hun mantels over hun lichamen te trekken wanneer zij naar buiten gaan.

 

Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat Aisha zei: ‘Nadat deze aya werd geopenbaard, leken de vrouwen van al-Ansaar op kraaien.’ (wegens de kleur en de vorm van de mantels die zei droegen).

 

De djilbaab (overkleed) in deze ayah: Het is lang, ruim, niet strak, niet doorzichtig, ongeparfumeerd. En verder is het geen statuskleding. Dit zijn de voorschriften betreffende de djilbaab en de gimaar, oftewel al-hijaab voor de moslimzuster.

 

Dit is wat Allah heeft uiteengezet in Zijn Boek (de Qoraan) en wat Zijn boodschapper Mohammed heeft uiteengezet in zijn Soennah. En iedere moeslim is verplicht dit na te volgen, omdat Allah in de Qoraan verklaart:

 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

En het betaamt de gelovige man of vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper over een zaak hebben beslist, dat er een keuze zou zijn in die zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is klaarblijkelijk afgedwaald. (Soerah al-Ahzaab:36)

 

Nu we dit weten doet de volgende vraag zich voor: Wat is de oorzaak dat veel vrouwen deze regels, bepaald door Allah en Zijn profeet, negeren? Aangezien verschillende redenen hiervoor kunnen worden genoemd, zullen we dit in de tweede helft van de khoetba puntsgewijs behandelen, teneinde InshaAllah een helder beeld te krijgen over de verschillende wegen die leiden tot ongehoorzaamheid aan Allah.

Wat is de oorzaak dat veel vrouwen de regels van al hijab, bepaald door Allah en Zijn profeet, negeren?

 

 • Onwetendheid

   

  Veel mensen beschouwen de shahada (de geloofsgetuigenis) als een toverformule; wanneer zij eenmaal de shahada hebben uitgesproken, denken zij een garantie voor het paradijs te hebben, terwijl zij daar verder nagenoeg niets meer voor doen.

  Het uitspreken van de shahada is heel gemakkelijk, maar om volgens deze woorden te leven gaat veel en veel verder en dat is ook de bedoeling van de shahada. Wij moeten de mening van de shahada overpeinzen, zijn betekenissen leren en ernaar handelen.

   

 • Blindelings navolgen (Taqlied)

   

  Iedereen die de shahada uitspreekt verplicht zichzelf om datgene wat Allah in Zijn Boek (de Qoran) heeft geopenbaard te volgen, samen met de soennah van Zijn laatste profeet, Mohamed. Wat dus betekent dat je niet alleen datgene moet navolgen wat anderen doen of zeggen.

   

Wanneer iemand moeite heeft om zich te houden aan de Islamitische kledingvoorschriften en iemand hoort zeggen dat het niet noodzakelijk is voor de vrouw om haar hidjaab te dragen, zal zo’n persoon zich waarschijnlijk aansluiten bij deze mening. Allah vermeldt in de Qoran de situatie van volkeren die de leiding niet accepteerden, maar hiervoor in de plaats hun voorouders volgden;

 

وَكَذَلِكَمَاأَرْسَلْنَامِنقَبْلِكَفِيقَرْيَةٍمِّننَّذِيرٍإِلَّاقَالَمُتْرَفُوهَاإِنَّاوَجَدْنَاآبَاءنَاعَلَىأُمَّةٍوَإِنَّاعَلَىآثَارِهِممُّقْتَدُونَ

En ook stuurden Wij geen waarschuwer voor jou (0 Mohammed) naar enige stad (volk) maar dat de wellustigen onder hen zeiden; "We zagen onze voorvaderen een bepaalde weg en religie volgen en wij zullen voorzeker in hun voetstappen treden (Soerah az-Zoechroef:23)

Het is voor iedereen belangrijk om uitspraken te controleren op de juistheid in de Islam, zodat de leiding die men volgt correcte en zuivere leiding is in overeenstemming met de Qoran en de soennah.

 • Liefde voor dit wereldse leven

   

  Vooral voor mensen die in een westerse maatschappij wonen, is de overvloed aan luxe en materiële voorzieningen zo groot geworden dat zij geen weerstand kunnen bieden aan deze verleidingen. En dit gaat ten koste van de Islam. Zij laten hun belangen voor het aardse leven voor gaan, en vinden de doenja belangrijker om voor te werken dan voor al-Agira (het Hiernamaals).
  Hoeveel meisjes en vrouwen zullen zonder te aarzelen hun hoofddoek afdoen in ruil voor een baan, voor geld?
  Zeker, het is niet altijd makkelijk voor een moslim om zich staande te houden in een niet-moslimland, maar als je geduldig bent en weet hoe betrekkelijk en kortstondig dit leven is ten opzichte van het Hiernamaals dan zal het een ieder steunen en sterken om standvastig en volhardend te zijn in het navolgen van de verplichtingen voor Allah;  zonder compromissen en afbreuk aan die verplichtingen. Allah verklaart:

 

وَلاتَمُدَّنَّعَيْنَيْكَإِلَىمَامَتَّعْنَابِهِأَزْوَاجًامِّنْهُمْزَهْرَةَالْحَيَاةِالدُّنيَالِنَفْتِنَهُمْفِيهِوَرِزْقُرَبِّكَخَيْرٌوَأَبْقَى * وَأْمُرْأَهْلَكَبِالصَّلَاةِوَاصْطَبِرْعَلَيْهَالَانَسْأَلُكَرِزْقًانَّحْنُنَرْزُقُكَوَالْعَاقِبَةُلِلتَّقْوَى

 

“En kijk niet met uitpuilende ogen vol verlangen naar de dingen die Wij voor vermaak hebben gegeven aan verscheidene groepen van hen (afgodendienaren en ongelovigen in de Eenheid van Allah); de versiering van het wereldse leven, dat Wij hen daarmee zullen testen. En de voorziening van jouw Rabb (goede beloningen in het Hiernamaals) is beter en blijvender. En beveel de salaah aan je familie en wees geduldig hiermee (de salaah). Wij vragen van jou geen voorziening; Wij voorzien jou daarmee. En het goede einde is voor de moettaqoen (vrome en rechtschapen personen die Allah vrezen en veel van Allah houden)…” (Soerat Taha:131-132)

 

 • Hoogmoed

   

  Hoogmoed is de oorzaak voor het feit dat veel mensen hun aanbidding tot Allah verwaarlozen. Er zijn zelfs mensen die zeggen: ‘ik ben moeslim’, maar wanneer zij worden geconfronteerd met de bepalingen van Allah, zoals de salaah, de saum, de hadj, maar ook de hidjaab, halal eten enz. zeggen zei: ‘Mijn hart is schoon, ik heb dit niet nodig!’ Hun hoogmoed zet hun aan tot het negeren van de bepalingen van Allah. Deze mensen zouden de volgende aya goed moeten overpeinzen:

 

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

 

“Dat huis van het hiernamaals (al-Djennah), Wij zullen het toeschrijven aan diegenen die niet hoogmoedig zijn, noch op de aarde onheil stichten (fasaad). En het goede einde is voor de moettaqoen (rechtschapen en vrome mensen met taqwa).” (soerat al Qasas:83)

 

 • Schaamte

   

  Veel moslimsjongeren zijn verward, omdat zij in een maatschappij wonen dat totaal andere zeden, gewoontes en regels erop na houdt. Daarbij voelen ze vaak dat zij in een isolement geraken en voelen zij zich overweldigd door de meerderheid, die niet op de hoogte zijn van de Islamitische principes en daarom de mensen die deze principes uitoefenen vreemd aankijken. De onzekerheid slaat toe bij deze groep moslims en zij proberen aansluiting te vinden bij de inwoners van die maatschappij door zich te ontdoen van, in hun ogen, ieder mogelijk obstakel wat contact met de buitenwereld moeilijker kan maken. Omdat zij weten dat in een land waar mode bepalend is voor de kledingstijl, waar de Islamitische kledingvoorschriften als ‘niet mooi’ worden bestempeld, zullen sommigen van hen de hidjab prijs geven in ruil voor waardering, vriendschap of er bij willen horen. Zij schamen zich om met een hoofddoek en lange kleding de straat op te gaan. Zij realiseren zich niet hoe vruchteloos deze pogingen zijn. Want zij zullen nooit de waardering krijgen die zij zoeken, en zij vergeten dat zij iets verlaten waar Allah van houdt, en wat Hij hen heeft verplicht.

  Al die zaken, die afleiden om de verplichtingen voor Allah goed uit te voeren, zoals materiële zaken, schaamte, taqlied, enz. zullen een persoon niet baten op de Dag (Jaum el Qijama) waarop iedere ziel alleen zal komen te staan en verantwoording zal moeten afleggen voor wat hij of zij in zijn leven heeft gedaan. Je bent alleen, helemaal alleen en alles zal zwaar wegen ter beoordeling.

  Stel daarom datgene niet uit wat je nu nog kan doen voordat er een Dag aanbreekt waarop je graag teruggestuurd wilt worden om te compenseren wat je hebt nagelaten, Dan zal het immers te laat zijn. Houd vast aan wat Allah en Zijn profeet Mohamed jou hebben bevolen en wees sterk, volhardend en doortastend en inshaAllah zul je dan succesvol zijn.

   

  “Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”