Wat is het verschil tussen een profeet …

Wat zijn de verschillen tussen een profeet en een boodschapper?

Wat is het verschil tussen een profeet en een boodschapper?

Ik vraag me af wat het verschil is tussen een nabi (profeet) en rasoel (boodschapper)?

Alle lof is aan Allah

Er zijn verschillende meningen over dit onderwerp, één daarvan is van Ibn Taymiyah( Moge Allah hem genadig zijn)

Een profeet (nabi) is iemand aan wie Allah iets openbaart en de profeet  geeft door wat Allah aan hem heeft geopenbaard. Een profeet werd gestuurd naar een gelovig volk, om met de wetgeving (shari’ah) van  voorgaande boodschappers het volk te onderwijzen en tussen hen recht te spreken.

Een boodschapper (rasoel) is iemand, die met het geopenbaarde is gezonden  naar degenen, die tegen de geboden van Allah zijn ingegaan (een ongelovig volk), om hen de boodschap en wetgeving van Allah door te geven.

Sheikh Omar al Ashqar heeft gezegd:”Een boodschapper is degene die de openbaring van een nieuwe wetgeving (shari’ah) ontvangt en een profeet is degene die is gestuurd om de wetgeving van degene voor hem te bevestigen.”

Andere geleerden voegen andere details toe, maar deze zijn de belangrijkste.

Allah is alwetend