Algemeen

Vragen met betrekking tot algemene zaken.

De zegeningen van vrijdag

We weten dat vrijdag een speciale dag is, maar waarom? Lees verder...

Moslim maar draagt geen Hijab

Wat is een redelijke tijd tussen je shahaada uitspreken en alle regels van het geloof toepassen? Lees verder...

Verschillende meningen

Hoe ga je om met meningen die je online leest? Lees verder...

Wie is de wali van de moslimvrouw als haar ouders niet – gelovig zijn?

Bekeerlingen hebben meestal geen wali's(voogd), hoe moet dat dan als ze willen trouwen? Lees verder...

Kopen en verkopen van katten

Is het toegestaan om een kat te kopen? en geldt dat ook voor andere dieren? Lees verder...

Naam veranderen

Is het beter om je naam te veranderen als je moslim wordt? of maakt het niet veel uit? Lees verder...

Wat is fitrah?

Wat is de betekenis van het woord fitrah? en wat houdt het eigenlijk in? Lees verder...

Over het volgen van een bepaalde madhhab

Welke madhhab is het beste om te volgen? is er een juiste madhhab? Lees verder...

De dood wensen wegens groot verdriet of depressie

Mag je als je het heel erg moeiljk hebt Allah vragen om je dood te laten gaan? Lees verder...

Toilet etiquette

Wat zijn de aanbevolen handelingen met betrekking tot het toilet? Lees verder...

  • 1
  • 2
  • >>
  • Laatste