Moslim maar draagt geen Hijab

Wat is een redelijke tijd tussen je shahaada uitspreken en alle regels van het geloof toepassen?

Ik ben nu pas moslim geworden. Mijn omgeving moet er nog best wel aan wennen. Ik ben zelf ook nog niet heel sterk in mijn geloof. Ik heb het gevoel geen goede moslima te zijn. Ik bid wel, maar draag geen hidjaab. Wat is eigenlijk een redelijke tijd tussen je shahaada en dat je zeg maar alle regels van het geloof in praktijk brengt?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer. Hartelijk dank voor deze goede vraag. Uw vraag zal niet alleen bij bekeerde moslims herkenbaar zijn maar ook bij vele geboren en getogen moslims. In de eerste plaats is het belangrijk te weten dat u, omdat u
niet alles in één keer kunt doen, daarmee geen slechte moslim bent.

Waar uw vraag om draait is het vraagstuk van ontwikkeling en zelfontplooiing. In uw ontwikkeling als startende moslim is het belangrijk dat u uzelf op twee zaken concentreert: het leren kennen van uw Schepper en het leren en praktiseren van uw gebed. Richt u gedurende uw eerste fase als nieuwe moslim op deze twee fundamentele zaken. De wijze waarop u vervolgens prioriteiten stelt is afhankelijk van uw ontwikkeling.

De innerlijke ontwikkeling heeft daarbij voorrang op de uiterlijke ontwikkeling zodat u gestaag en stabiel zult groeien in uw religieuze persoonlijkheid. Wees echter ook zelfkritisch zonder af te doen aan uw reeds geleverde prestaties, waarvan de grootste is dat u moslim bent geworden. Voor een persoonlijk advies aangaande uw ontwikkeling raden we u aan om met uw begeleider in gesprek te gaan. Voor een algemeen advies verwijzen we u graag naar deze pagina: http://bekeerlingen.com/de-islam/advies/prioriteiten-stellen.html

Moge Allah u sterken in uw aanbidding en uw ouders ook leiden naar de islam.

Team bekeerlingen.nl