De redenen waarom roken haram (niet …

Roken is niet toegestaan in Islam. Maar waarom eigenlijk?

Waarom is roken haram(niet toegestaan)?

 

Alle lof is aan Allah.

Ten eerste: Misschien weet je al dat alle naties van de wereld, of dat nou gelovigen of ongelovigen zijn, een gevecht zijn begonnen tegen het roken. Dat doen zij, omdat zij weten hoe schadelijk roken is. De islam verbiedt alles wat schadelijk kan zijn voor je, want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:” Doe geen kwaad(zonder opzet) en doe geen kwaad(met opzet).”

Er is genoeg voedsel op de wereld, zowel eten als drinken, dat gezond en toegestaan is. Ook is er voedsel en drinken aanwezig op de wereld, dat niet toegestaan, ongezond, slecht en schadelijk is.  Allah heeft hierover onze profeet (vrede zij met hem) voorgeschreven, in de volgende woorden(een interpretatie van de betekenis):

“Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen(al-Tayyibaat) toe en hij verbiedt hun de slechte dingen(al-Khabaa’ith).” [al-A’raaf 7:157]

Is roken dan een van de goede en toegestane zaken(al-Tayyibaat), of een van de slechte en niet toegestane zaken(al-Khabaa’ith)?

Ten tweede: Het  is overgeleverd dat de profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah heeft jou verboden om roddels te verspreiden, te roddelen, teveel vragen te stellen en geld te verkwisten.” En Allah heeft ook het buitensporig gedrag van het verspillen van verschillende zaken verboden. Allah zegt(interpretatie van de betekenis):

“O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding bij elke salaat(gebed), en eet en drink en overdrijft niet. Voorwaar, Allah houdt niet van de buitensporigen.” [al-A’raaf 7:31] 

En Hij beschreef de slaven van de Barmhartige als volgt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die, wanneer zij besteden, niet overdrijven en niet gierig zijn, maar het midden daartussen houden.” [al-Furqaan 25:67]

De hele wereld weet dat het uitgeven van geld voor sigaretten, beschouwd kan worden als geldverspilling. Uit dit geld wordt geen voordeel behaald. Het is verspilling en het wordt besteed aan iets wat schadelijk is voor je. Als al het geld verzameld zou worden, wat aan sigaretten wordt uitgegeven, dan zouden we de hele mensheid(bevolkingsgroepen over de hele wereld) gered hebben van hongerdood.  Zelfs nu nog, is er iemand die nog dwazer is, dan degene die een bankbiljet in de brand steekt? Wat is daar het verschil tussen, tussen degene die een bankbiljet in de brand steekt en degene die een sigaret rookt?

Inderdaad, de roker is dwazer dan de dwaas die een bankbiljet in de brand steekt. Degene die een bankbiljet in de brand steekt, zal daarna stoppen. Het verbrandt en is weg. Degene die rookt niet, die verbrandt zijn geld aan de sigaretten en veroorzaakt schade aan zijn lichaam.

Ten derde: Hoeveel rampen zijn er al veroorzaakt door sigaretten? Er zijn zoveel rampen en ongelukken gebeurd door het roken. Denk aan sigarettenpeuken die weg worden gegooid en brand veroorzaken. Mensen die rokend in slaap vallen en brand in huis veroorzaken. Of denken dat ze een sigaret uit hebben gedaan en gaan slapen. Ook is er een keer een huis vol bewoners ontploft, toen een man een sigaret opstak, terwijl er een gaslek was.

Ten vierde: Hoeveel mensen worden er belast met de stank en geur van rokers?, vooral als je in de moskee zit naast een roker, of naast een roker bidt.  Alle nare geuren zijn te verdragen, behalve de geur uit de mond van een roker die net wakker is geworden. Het is een wonder dat vrouwen de geur van hun rokende man kunnen verdragen. De profeet(vrede zij met hem) heeft de mensen die knoflook hebben gegeten(of voedsel waar knoflook in zit) en mensen die uien hebben gegeten, verboden om naar de moskee te komen. De reden daarvan is, dat ze andere mensen niet belasten met de geur die ze meedragen.  De geur van uien en knoflook is beter te verdragen, dan de geur van een roker.

Dit zijn een paar redenen waarom het roken haram(niet toegestaan) is.

Vertaald via islamqa