Waarom vasten moslims?

We weten wel dat we moeten vasten in Ramadan, maar waarom eigenlijk?

Ik woon in Engeland, en ik word vaak door niet moslims gevraagd waarom moslims vasten? Ik weet dat ik het antwoord zou moeten weten, maar ik weet niet wat ik precies moet zeggen. Hoe zou ik moeten antwoorden?

Alle lof is aan Allah. 

Ten eerste:

Wij moslims vasten de maand van ramadan omdat Allah ons heeft opgedragen om dat te doen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): 

"O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen."

 [al-Baqarah 2:183] 

Dus wij aanbidden Allah bij het uitvoeren van deze daad van aanbidding die geliefd is bij Allah en die Hij ons bevolen heeft.

De gelovigen haasten zich om Allah's bevelen en die van zijn boodschapper (vrede zij met hem) te gehoorzamen, in gehoorzaamheid aan Zijn woorden (interpretatie van de betekenis):

"De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allah en de boodschapper opgeroepen worden, omdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: "Wij horen en wij gehoorzamen." En zij zijn degenen die de welslagenden zijn."

[al-Noor 24:51] 

"En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling."

[al-Ahzaab 33:36] 

Ten tweede:

Het is door Zijn wijsheid dat Allah verscheidene handelingen van aanbidding heeft voorgeschreven, om de mensen te testen hoe ze aan al deze bevelen zullen gehoorzamen. Zullen ze alleen kiezen om te doen wat bij ze past, of zullen ze datgene doen wat Allah behaagt? Als we nadenken over de vijf handelingen van aanbidding: getuigenis van het geloof, gebed, zakaah, vasten en bedevaart, zullen we zien dat sommige van die handelingen puur fysiek zijn, andere zijn puur financieel, sommige zijn allebei, zodat de vrek onderscheiden kan worden van de vrijgevige. Voor sommige mensen is het misschien makkelijk om duizend rakaat (gebedseenheden) te bidden maar niet om een dirham weg te geven; voor anderen is het misschien makkelijk om duizend dirhams weg te geven maar niet om een rakaa (gebedseenheid) te bidden. Dus is de islam gekomen om verscheidene handelingen van aanbidding voor te schrijven om te bepalen wie gehoorzaam de bevelen van Allah zal opvolgen en wie alleen zal volgen wat hem uitkomt.

Het gebed, als voorbeeld, is een pure fysieke inspanning, maar de noodzakelijke voorwaarden vereisen enkele uitgaven zoals water voor de woedoe’ (rituele kleine wassing), en kleding om de awrah te bedekken. Deze zijn geen deel van het gebed zelf maar zijn nodig om het gebed correct de doen.

Zakaah is puur financieel, maar fysieke inspanningen zijn nodig om deze plicht te kunnen uitvoeren zoals het berekenen van iemands' rijkdom en het overbrengen van de zakaah naar de armen en behoeftigen. Deze dingen zijn niet een deel van de zakaah, maar wel noodzakelijke voorwaarden.  

Hadj omvat het besteden van rijkdom en fysieke inspanning, behalve voor de bewoners van Mekka die misschien geen geld nodig hebben, maar dat zijn er maar weinig vergeleken met degenen die niet in Mekka wonen.

Jihad omwille van Allah heeft zowel financiele als fysieke inspanning nodig. Een persoon kan geld omwille van Allah uitgeven en niet vechten, of hij kan misschien gaan vechten maar geen geld uitgeven.

Er zijn twee soorten bevelen: bevelen om zich te weerhouden van dingen waar de mens door aangetrokken wordt, en bevelen om kostbaarheden uit te geven.

Vasten valt onder het zich weerhouden van dingen die geliefd zijn, en zakaah valt onder het uitgeven van dingen die geliefd zijn. Rijkdom is iets wat geliefd is en niemand geeft iets uit wat geliefd is behalve voor iets wat nog meer geliefd is.

Hetzelfde geldt voor het zich weerhouden van dingen die geliefd zijn, een persoon kan misschien duizend dirhams uitgeven, maar niet een dag kunnen vasten, of andersom. 

Sheikh Ibn ‘Uthaymeen, al-Sharh al-Mumti’, 6/190. 

Ten derde:

Sheikh Ibn ‘Uthaymeen werd gevraagd over de reden waarom vasten is bevolen?

Hij antwoordde: 

Als wij de woorden van Allah lezen (interpretative van de mening): 

"O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen."

[al-Baqarah 2:183] 

 De reden waarom vasten was voorgeschreven, is taqwa (vroomheid) en onderwerping aan Allah. Taqwa betekent het opgeven van haram (verboden) dingen, en in algemene termen omvat het zowel het doen van hetgeen bevolen is en het wegblijven van hetgeen verboden is. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Wie niet zijn valse spraak opgeeft en ernaar handelt, en zijn beledigende spraak en gedrag, dan heeft Allah niets aan zijn opgeven van zijn eten en drinken." Overgeleverd door al-Bukhari, 6057.

Hierop gebaseerd, is het belangrijk voor degene die vast om religieuze plichten uit te voeren en haram dingen te vermijden in zowel woorden als daden. Daarom moet hij mensen niet belasteren, leugens vertellen, roddels verspreiden tussen mensen, meedoen in haram transacties, en hij moet alle haram zaken vermijden. Als een persoon dat een hele maand doet, dan zal het de rest van het jaar goed gaan, maar jammer genoeg is er bij velen die vasten, geen verschil tussen een dag die ze vasten en een dag die ze niet vasten; ze gedragen zich zoals ze gewend zijn, dus ze verwaarlozen verplichte plichten en doen verboden dingen. Je ziet dan niet de waardigheid die verwacht wordt van een vastend persoon. Deze dingen maken hun vasten niet ongeldig maar vermindert wel de beloning of laat de gehele beloning vervallen.

Fataawa Arkaan al-Islam, p. 451.

 

                                                                                                                                                          Vertaald via islamqa